40 let fascinace světlem | Michal Trpák

40 let fascinace světlem

autorská výstava
Rabenštejnská 2020, České Budějovice
2022

Poslední červnový den bude v Galerii R2020 v Českých Budějovicích zahájena výstava nových soch a světelných obrazů českobudějovického sochaře a výtvarníka Michala Trpáka spojená s křtem knihy s názvem Kámen a Prvok. Výstava se koná u příležitosti umělcových čtyřicátin, které oslavil letos v únoru. Představí zde svou novou tvorbu postavenou na světelných obrazech, na kterých se odehrávají příběhy lidí, někdy v kompozicích zachycených v ateliéru, jindy v exteriéru. Všechny díla propojuje téma pruhů, které jsou hlavním výrazovým prvkem a motivem.

Na obrazech a reliéfech se díky tomuto tématu střídá světlo procházející skrze fúzované sklo (spékané střepy) a laserovaný kov. Každý obraz vznikl nejprve jako malba, která následně převedená do počítačové grafiky a vektorů byla laserem přenesena do plechu. Výsledný efekt je světelný obraz nebo reliéf zachycující jemnost kresby v surové oceli v kontrastu s křehkým sklem. 

Na výstavě bude představena i nová sochařská tvorba Michala Trpáka. Objekt je budován opět z plechů, které v rastru střídají volný prostor a hmotu, čímž dochází k efektu částečně transparentních soch. 

Michal Trpák si ke svému jubileu navíc nadělil dárek v podobě knihy s názvem Kámen a Prvok, která představuje jeho tvorbu od studentských prací až po současnost. Příběhy soch zachytila nejprve perem Markéta Pilátová a následně přepsala na počítači. Finální grafickou podobu knize dodal Martin Šimánek a textovou podobu docizeloval a knihu vydal publicista a nakladatel Zdenko Pavelka. Kniha bude slavnostně představena a pokřtěna při zahájení výstavy.

Výstavu uvede Michal Trpák a knihu představí spisovatelka Markéta Pilátová a nakladatel Zdenko Pavelka. O hudební doprovod v rámci vernisáže se postará Sving duo Avalon s hostem.

Výstava potrvá v Galerie R2020, kulturní centrum Rabenštejnská 2020, Panská 207/4 České Budějovice do 5. 9. 2022.  

keyboard_arrow_up