Ornament není zločin

Ornament není zločin

Galerie Lucerna, Praha
2019

Ornament není zločin. Nebo snad ano? Anebo je jím rovná čára? Adolf Loos jej ve svém díle Ornament a zločin tak popsal, ale Friedensreich Hundertwasser za zločin považoval rovnou čáru. Věřím, že zločinem není ani jedno ani druhé. Ornament a křivka jsou mi však daleko bližší než rovná čára. Na výstavě v Galerii Lucerna představuji nové reliéfy ze skla a oceli. Pracují s motivy ornamentů, které jsou inspirovány přírodou. Dalším nově představeným přístupemjsou světelné sochy skládané z plátů hliníku a plexi. Výstava se pokouší zdokumentovat moji tvorbu, mé hledání tvarů a forem při použití rozličných materiálů, mé hledání příběhů lidí, paralelních světů, bohyň, štěstí a svobody.

Michal Trpák (srpen 2019)

keyboard_arrow_up