Paralelní svět andělů

pet recyklát
životní velikost
2018

Sochy, které vznikly ve spolupráci se spolkem Petmat!

Paralelní svět andělů, svět který pouze tušíme a představujeme si jej, často idealizujeme a věříme v jeho spásnost, dohled nad námi či ochranu našich duší.

Proč by však tento svět nemohl být paralelou tomu našemu a andělé nemohli žít podobné životy plné vášní, emocí a radostí jako my? Třeba jako bájní bohové na hoře Olymp…

Instalace pro Jindřichův Hradec a závěr roku 2018

Paralelní svět andělů je již druhým projektem sdíleného tisku v ČR z dílny PETMATu s cílem společnými silami postavit 3D-tištěný roj soch z recyklovaného PET materiálu. Letos jde o experimentální tisk z nově vyvinutého filamentu, který pochází z Českých posbíraných PETlahví v Česku. Projekt je zároveň výzvou k používání recyklovaných materiálů v 3D tisku obecně a také experimentem hledajícím limity těchto materiálů.

keyboard_arrow_up