Únik do reality (Co si myslí obraz?)

cement, akrylová barva, dřevo
180 cm
2007

Únik do reality je kombinace obrazu reliéfu a sochy. Je zde nastíněn přechod mezi reálným a virtuálním světem, mezi 2D a 3D formou, mezi cítěným a hmatatelným… Je možné, aby si mohla forma něco myslet či sdělovat? A když nemá přímé sdělení, je možné, aby nad sebou uvažovala? Úvaha nad výtvarným uměním, které je v situaci, kdy se snaží šokovat, aby bylo vůbec spatřeno nebo „chodí“ za divákem do ulic, protože divák čím dál, tím méně chodí do galerií. Krom těch opravdu prestižních, stávají se galerie tak trochu „hřbitovy“ umění, které navštěvují pouze příbuzní či nejbližší… Co je vlastně umění a kde jsou jeho hranice, existují vůbec? Umění bývalo spíše řemeslo, snad vzniklo od slova umět. Až minulé století povýšilo umělce a přisoudilo mu určitou magickou tajemnost a velikost… Umění se snaží být nové a objevující, je tedy umělec vědec či vynálezce? Současné umění je především konceptuální a zřídka kdy se dokáže obhájit samo, je proto umělec také rétorik či filozof? Potřebuje-li umění ke své myšlence formu, měl by tedy být umělec zručným řemeslníkem? A pokud je umění digitální, je tedy umělec i odborníkem přes informační technologie? Je umělcem diplomat a stratég, jenž dokáže prezentovat nic jako něco a ovládá umění přesvědčit o tom diváky? Kdo je vlastně umělec a kdo jím už není? Pokud umělec může být vším a vykonávat cokoliv, proč každý není umělcem? Stane se jakýkoliv objekt vystavením v galerii uměním a člověk, jenž objekt do galerie umístí, umělcem? Jaký je pak účel umění, sdělovat myšlenku či upozorňovat jinou, důmyslnější či rafinovanější formou, na věci kolem nás? Nebo je umění využitelné jako estetický doplněk, má tedy pak být spíše designem? Je-li umění další formou komunikace, potřebuje tedy potom komentář? Nebo je umění tím, co je jinak neupotřebitelné a proto existují galerie, aby upotřebitelným mohlo být? Stejně, jako je obtížné najít hranici mezi reálným a virtuálním, je nemožné ohraničit umění. Nevím, co si o sobě myslí obraz, pokud si vůbec něco myslí, stejně, jako nevím, zdali je pro umění důležitá forma. Pokud ale není forma, zůstává energie, která může být přeměněna ve formu… Hranice neexistují…

keyboard_arrow_up